Spelen op het schoolplein

Terug naar Onderwijs

Het schoolplein biedt niet alleen een plek om te ontspannen en plezier te maken, maar ook om te leren en te groeien. Het biedt een rijke omgeving waar kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken, verzamelen en experimenteren. Ze leren zo over de natuur, de seizoenen, de dieren en de planten. Ze kunnen ook hun fantasie gebruiken en doen-alsof spel spelen. Dit helpt hen om hun taalvaardigheid, hun inlevingsvermogen en hun probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.

Natuurlijke schommel

Buitenspelen is goed voor de sociale vaardigheden van kinderen. Op het schoolplein komen ze in contact met andere kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Ze leren zo om samen te spelen, te delen, te overleggen, te onderhandelen, te helpen en te respecteren. Ze leren omgaan met conflicten, teleurstellingen en emoties. Buitenspelen draagt zo bij aan de vorming van vriendschappen en het gevoel van verbondenheid.

Ook kan het schoolplein ingezet worden voor bewegend leren. Dit is een leuke en effectieve manier om kinderen te laten leren terwijl ze actief bezig zijn. Dit kan zowel in groepjes als individueel. Het schoolplein biedt veel mogelijkheden om verschillende vakken te integreren in bewegingsactiviteiten, zoals rekenen en taal.

Wil je meer weten over spelen op het schoolplein lees dan verder bij onze inspirerende artikelen.